Ehli Sünnette Beklenen Mehdi

0 Yorum Yorum Yap
Stok Durumu
“Mehdi” konusu zaman zaman birileri tarafından dile getirilen konuların başında gelir. Fakat günümüze kadar bu konu hakkında ehlisünnetin anlayışı sağlıklı bir şekilde dile getirilmemiştir. Dolayısıyla da bu konuya nasıl iman etmemiz gerektiği bir türlü netlik kazanmamıştır. Nitekim Müslümanların kafası bu konuda oldukça karışmıştır. Bu nedenle “Mehdi” konusunu istismar eden, çokça nemalanan ve kendisine taraftar bulanlar olmuştur. 
Biz bu konuya son noktayı koymak, saf ve net bir şekilde ehlisünnetin bu konuya yaklaşımını sunmak istedik ve bunun için bu konuyu detaylıca ele aldık. Kuran ve sünnet ışığında meseleyi değerlendirerek ayrıca değerli âlimlerimizin de bu konudaki görüşlerine yer vererek neticeyi ortaya koymak için gayret ettik. Sonuç olarak diyebiliriz ki; bu kitap, ehlüsünnet’in “Mehdi” konusunu nasıl anlaması gerektiğini, sahte Mehdileri nasıl reddetmesi gerektiğini delilleriyle birlikte okuyucuya sunmaktadır. Ayrıca bir müminin bu konuya nasıl iman etmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
“De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.” (İsra 81)Çalışma bizden muvaffakiyet Allahtan’dır.
 
İSMAİL EL-MUKADDEM
472 Sayfa
Stok No :
Toplam 0 Yorum

0

Ortalama Puan

Yorum yapabilmek için Üye Girişi yapmalısınız